Toimitusehdot

Muottien yleiset toimitusehdot

Nämä ehdot ovat voimassa kaikissa ruiskupuristusmuottien myyntitapahtumissa Suomessa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Ehtojen muutoksista tulee olla maininta tarjous-, tilaus- tai tilausvahvistusasiakirjoissa. Ellei kyseisissä asiakirjoissa ole mainintaa muutoksista, noudatetaan tämän asiakirjan ehtoja kaikilta osin. Suomen ulkopuolelle tapahtuvissa muottikaupoissa käytetään ensisijaisesti remburssikauppaehtoja.

Toimitussisältö

Muotin hintaan kuuluvat

∙ Muotin suunnittelu asiakkaan tarjousvaiheessa ilmoittamien speksien perusteella
∙ Muotin 2 D ja 3 D kuvat
∙ Muottirunko ja muut tarvittavat osat
∙ Muotin valmistustyöt
∙ Maksimissaan kaksi koeajoa (T1 ja T2), joista toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tuotemallit T1 10 iskua ja T2 10 iskua. Mallien avulla voidaan todeta muotti hyväksytyksi. Edellä mainittua suuremmat kappalemäärät rahtikuluineen laskutetaan erillisen tarjouksen mukaisesti. Lisäksi alihankintatapauksissa laskutetaan ylimääräisen raaka-aineen rahti kohteeseen.
∙ Mittaukset sekä mittaus- ja hyväksyntädokumentit Masamuovi Oy:n prosessin mukaisesti (LIITE)

Ei sisällä esimerkiksi

∙ Tuotteen suunnittelua
∙ Täyttymis- tai muita analyysejä
∙ Tuotepiirustusten tai tiedostojen korjausta
∙ Tuotemuutoksia tai materiaalikokeiluja
∙ Asiakkaan esittämiä muutoksia hyväksyntä-/mittausdokumentaatioon tai mittausvälineisiin tai muita prosessista poikkeavia mittausvaateita.

Toimitusaika sekä muutokset

Muotin toimitusaika ja työkalun sekä lopputuotteen hinta lasketaan tarjouksen ja/tai sopimuksen
tekohetken tietojen mukaan. Masamuovi Oy varaa oikeuden muuttaa työkalun toimitusaikaa sekä
työkalun ja/tai lopputuotteen hintaa mikäli tuote olennaisesti muuttuu.

Toimitusajan laskeminen alkaa hetkestä jolloin tilaaja on toimittanut toimiviksi todetut tiedostot ja
muut tarvittavat tiedot tuotteesta, tehnyt kirjallisen tilauksen ja/tai sopimuksen ja suorittanut kohdan
C mukaisen maksuvelvoitteen.

Kaikki asiakkaan toimitusajan alkamisen jälkeen tekemät muutokset tuotteeseen, pinnanlaatuihin, materiaaleihin, merkintöihin tms. saattavat pidentää työkalun toimitusaikaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Näistä toimitetaan erilliset tarjoukset.

Muotin laskennallinen valmistumisaika on ensimmäisen koeajon (T1) suorituspäivä. T1 mallit ovat muotin toimintaa verifioivia, useimmiten muottiteknisistä syistä ajettuja testimalleja joissa pinnanlaadut, merkinnät tai materiaalit eivät välttämättä ole lopullisia.

Mahdollisten muotin viimeistelytöiden jälkeen lopullisella mekaniikalla ja lopullisista materiaaleista ajetuilla T2 malleilla suoritetaan työkalu- ja tuotehyväksyntä. Ostajan velvollisuus on mallit vastaanotettuaan välittömästi tarkastaa ja joko hyväksyä tai hylätä ne. Hyväksyminen tapahtuu palauttamalla Masamuovi Oy:n toimittama hyväksyntälomake päivättynä ja allekirjoitettuna, sekä palauttamalla 2 kpl kuitattua hyväksyntämallia Masamuovi Oy:lle.

Maksuehto

Maksuehto on 14 päivää netto. Muotin maksaminen tapahtuu kolmessa erässä suhteessa
40/30/30 tai 50/40/10:
1. erä tilauksesta, eli kun asiakas on toimittanut kirjallisen tilauksen ja/tai sopimus on allekirjoitettu
2. erä koepuristuksesta (T1), eli kun muotti ensimmäistä kertaa koekäytetään. Tämä ei
välttämättä tapahdu lopullisissa tuotanto-olosuhteissa. Tuote ei myöskään välttämättä ole
pinnanlaadultaan ja/tai merkinnöiltään lopullisessa muodossa
3. erä hyväksynnästä, eli kun kappale on tilaushetken spesifikaatioiden mukainen
Hyväksynnän edellytyksenä on normaaleissa tuotanto-olosuhteissa tapahtuva koesarjan ajo,
josta Masamuovi Oy toimittaa mallikappaleet mittapöytäkirjoineen.

Mikäli tilaaja näkee tarvetta muuttaa tuotetta tai muottia, nämä työt ovat erikseen laskutettavia. Tuote ja muotti katsotaan hyväksytyksi jos asiakas tilaa sitä tuotantoonsa. Masamuovi Oy:llä on oikeus keskeyttää muotin valmistustyöt mikäli maksuja ei suoriteta sovitusti, tai tiedossa on asiakkaan maksuvaikeuksia jolloin on syytä olettaa että sovittuja maksuja ei tulla suorittamaan. Muotti siirtyy asiakkaan omistukseen kun se on kokonaisuudessaan maksettu. Masamuovi Oy:llä on oikeus pitää muottia maksamattomien suoritusten panttina.

Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Masamuovi Oy:n kotikunnan käräjäoikeudessa Suomen lain mukaisesti.

PDF: Muottien yleiset toimitusehdot