PVC on synteettinen kestomuovi. Rakenteeltaan se on amorfinen. Amorfinen tarkoittaa läpinäkyvää perusrakennetta ja epätarkkaa sulamispistettä. PVC sulaa hiljalleen, kun sitä kuumennetaan ja siksi se luokitellaan kestomuoveihin. Sitä voidaan käyttää uudelleen sulattamalla ja muovaamalla sitä uuteen muotoon. Jäähdytyksen jälkeen kyseinen muoviesine voidaan ottaa uuteen käyttötarkoitukseensa.

PVC-materiaalit voidaan jaotella kahteen eri kategoriaan. Käyttökohteesta riippuen PVC-muovi voi olla joko pehmeää tai kovaa. Ominaisuuksiltaan monipuolinen PVC on suosittu materiaali monessa käytännön kohteessa eri teollisuuden aloilla. Pitkäikäistä PVC:tä käytetään niin pakkausten valmistamisessa kuin lääketeollisuudessa ja autojen valmistuksessa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus käyttää myös PVC-muovia tuotteissaan, mutta rakennusteollisuus on suurin PVC:n kuluttaja.

PVC:n valmistusmenetelmiä ovat massapolymerointi ja suspensiopolymerointi. Näistä huomattavasti yleisempi on jälkimmäinen ja teollinen suspensiopolymerointiin perustuva valmistus tapahtuu suurissa erissä. Polymeroinnilla tarkoitetaan kemiallista reaktiota, jossa molekyylit muodostavat katalyytin eli lisäaineen avulla uusia pitkäketjuisia molekyylejä. Suspensiopolymeroinnissa lähtöaineena olevat vinyylikloridimolekyylit sekoitetaan veteen ja hajotetaan voimakkaalla sekoituksella. Veteen lisättävä apuaine aloittaa polymerointireaktion, joka johtaa PVC-muovin syntymiseen. Apuaineen valinnalla ja sekoituksen nopeudella sekä paineen käyttämisellä prosessin aikana voidaan säätää sitä, minkä laatuista PVC-muovia saadaan lopputuotteena.

PVC:n ominaisuudet sopivat moneen käyttöön

PVC:n fysikaaliset ominaisuudet tekevät siitä kestävän materiaalivalinnan moneen käyttöön. PVC:n tuotantomäärä kaikesta maailmalla valmistetusta muovista on lähes viidennes. PVC:n kärsimä huono maine terveydelle vaarallisena materiaalina on saatu jatkuvalla tutkimuksella ja kehityksellä sekä oikealla tiedottamisella korjattua. PVC-tuotteita valmistava teollisuus on sitoutunut kestävään kehitykseen ja materiaalin ympäristöystävälliseen käyttöön.

Yksi PVC-muovin tärkeimpiä ominaisuuksia on sen kevyt rakenne. Kestävällä PVC-muovilla on onnistuneesti korvattu herkästi hajoavaa lasimateriaalia pakkausteollisuudessa. Keveyden ansiosta kuljetuskustannuksissa on säästetty, koska kevyempiä pakkauksia pystytään siirtämään vähemmällä energialla ja lisäksi pakkauksien särkymisvaaraa ei käytännössä ole. PVC-muovin kestävyys on toinen erinomainen ominaisuus, jota on hyödynnetty esimerkiksi putkistoissa. Seurantatutkimuksissa 50 vuoden ikäiset PVC-putket ovat olleet lähes uutta vastaavassa kunnossa. Kestävyys takaa myös monissa muissa kohteissa pitkäikäisyyttä. Urheilijoiden kovalle rasitukselle altistamat urheiluvälineet sisältävät usein PVC-muovista tehtyjä rakenteita, jotta ne kestäisivät kovaa kulutusta. Samoin kulutusherkkiä matkalaukkuja ja lasten leluja on tehty PVC-muovista ja ne kestävät karkeammatkin käsittelyt vuodesta toiseen. Kemikaalien läpipääsyn estäminen on tehnyt PVC-muovista vakiomateriaalin terveydenhuollon tarvikkeiden valmistuksessa. Bakteerit ja virukset eivät läpäise PVC-muovia ja itse muovipinta on helppo puhdistaa ja steriloida. PVC-pinnoite hylkii vettä joten PVC on löytänyt tiensä erilaisille kosteiden tilojen pinnoille. Keittiö- ja kylpyhuonekalusteissa on PVC-pinnoite pitämässä veden pois kertymästä pinnoille. Vastaavasta syystä sadetakeissa ja vaativien olosuhteiden työvaatteissa käytetään PVC-muovia.

PVC-muovin sovelluskohteita

PVC:n suurimpana käyttäjänä rakennusteollisuus vaikuttaa suuresti PVC-muovin valmistusmääriinkin. Jos rakennusteollisuus on aktiivinen, niin PVC:n kysyntäkin on korkealla. Putkissa PVC on ylivoimaisesti paras materiaalivalinta. Putki kestää routivan maan liikkumista ja paineen vaihteluita. Metalliputkiin nähden PVC-putkilla on parempi virtausominaisuus, joten vedenpaineen ei tarvitse olla niin suuri kuin muilla materiaaleilla. Pitkäkestoisina ne sopivat rakenteisiin asennettavaksi, koska niihin ei tarvitse vuosikymmeniin päästä käsiksi mitään huoltotöitä tekemään. Lämmön ja äänen eristysominaisuudet tekevät PVC:stä hyvän materiaalin lattiasta seinien kautta kattoon ja terassille sekä ikkunarakenteisiin. Rakennusteollisuus olisi yksinkertaisesti suurissa vaikeuksissa ilman PVC-muovin käyttöä. Monia kohteita jouduttaisiin remontoimaan huomattavasti useammin, jos rakenteissa ei olisi käytetty PVC-muovia.

Lääketieteessä pyritään aina turvallisuuteen ja puhtaaseen hygieniaan materiaaleja valittaessa. PVC-muovin ominaisuudet ovat ihanteelliset lääketeollisuuden tarpeisiin. PVC ei ole herkkä valolle eikä kemikaaleille ja se hylkii vettä tarjoten erittäin huonot mahdollisuudet mikrobeille elää sen pinnalla. Helposti steriloitava PVC on tärkein muovi lääketeollisuuden tarvikkeissa kuten veripusseissa, happinaamareissa, operointiputkissa ja kertakäyttöhanskoissa. Sairaalan pinnoissa ja huonekaluissa käytetään huomattavia määriä PVC-muovia, koska nämä pinnat on niin helppo puhdistaa ja estää siten infektioita leviämästä.

Autoteollisuus hyödyntää PVC:tä eristysmateriaalina ja suojauksissa. Lisäksi PVC:tä löytää autojen kojelaudoista ja käsinojista sekä auton ikkunoiden rakenteista. Erityisesti PVC:n kyky toimia äänieristeenä on tuonut autoiluun huomattavaa mukavuutta. Kevyenä materiaalina se on korvannut vuosikymmenien aikana monia raskaampia osia autosta ja tehnyt auton kokonaismassasta kevyemmän ja vähemmän polttoainetta kuluttavan. Autojen kierrätyskeskuksissa osataan hyvin ottaa talteen PVC-osia autosta ja kierrättää ne uusiokäyttöön.

Huippusuunnittelijoiden erikoistuotteissa on usein suosittu PVC-muovin käyttöä johtuen materiaalin helposta muovattavuudesta ja värjäysmahdollisuuksista. PVC-muovista ovat sisutussuunnittelijat muovanneet ja luoneet ikonisia huonekaluja. Arkkitehdit käyttävät PVC-muovista tehtyjä kalvoja luodessaan erilaisia valaistusmaailmoja rakennuksiin ja urbaaneihin ympäristöihin. Tapetteja on valmistettu käyttäen erilaisia PVC-muovia sisältäviä materiaaleja, jotka luovat tapetin pintaan erilaisia sisustukseen sopivia pintarakenteita.

PVC-muovin tulevaisuus

PVC-muovin korvaajaa ei ole vielä markkinoille kehitetty. PVC on materiaalina niin monipuolinen ja äärimmäisen tärkeä, että sen katoaminen markkinoilta tuntuu suorastaan mahdottomalta ilman uutta mullistavaa materiaalikeksintöä. Nykyaikaisilla valmistustavoilla ja ympäristöystävällisillä lisäaineilla PVC-muovista on saatu kestävä materiaali, joka on turvallinen ja helposti kierrätettävissä uusiokäyttöön jopa vuosikymmenien käytön jälkeen. Menneiden vuosikymmenien ongelmina olivat PVC-muoviin lisätyt aineet, jotka aiheuttivat terveysongelmia. Tänä päivänä tällaisten PVC-muovien valmistaminen on laissa kielletty ympäri maailman. Lyijyn ja kloorin käytöstä on luovuttu sen jälkeen, kun niiden suorat terveyshaitat saatiin osoitettua. Vanhoja PVC-materiaaleja, jotka sisältävät haitallisia aineita, on kerätty ja käsitelty ongelmajätelaitoksissa. Korvaavaksi tuotteeksi on kehitetty PVC-muovia, joka ei sisällä näitä terveydelle haitallisia lisäaineita.

Tärkeä kehityssuunta PVC-muoveissa on ollut parempien lisäaineiden kehittäminen. Niiden avulla on saatu turvallisempia ruokapakkauksia ja lasten leluja. Lisäaineiden haihtuminen huoneilmaan on ollut huolenaiheena ja tämä ongelma on yhtä lailla ratkaistu käyttämällä vaihtoehtoisia lisäaineita. Raaka-aineiden tutkimisella ja huolellisella valinnalla käyttökohteen mukaisesti on saatu hyviä tuloksia ja PVC-muovi toimii edelleen erinomaisena materiaalina rakennusteollisuudessa. Alalla tutkitaan jatkuvasti uusia PVC-muovin käyttömahdollisuuksia ja turvallisuus on ensisijainen tavoite PVC-muovin tuotekehityksessä.