Vielä muutama vuosikymmen taaksepäin saattoi muoviteollisuuden tuotantolaitos toimia ilman elektronista toiminnanohjausta. Ostajat soittivat puhelimella tehtaan edustajille ja toimittivat malleja siitä, millaisia tuotteita muovivalmistajalta toivottiin. Tuotantoprosessi oli paperilla suunniteltu ja myyjät toimittivat tilaukset eteenpäin tuotantoon suullisesti. Valajat antoivat arvion tuotteiden valmistumisesta ja todellinen aikataulu saattoi heittää suuntaan tai toiseen riippuen tuotanto-olosuhteista. Tällainen toimintamalli ei modernissa tuotantoketjussa ole enää mahdollinen. Asiakkaat alkoivat kaikota sellaisten tuottajien luota, jotka eivät pystyneet osoittamaan tuotantonsa laatua ja prosessin tasaisuutta sekä tarjoamaan selkeää tiedon kulkua tuotantoprosessin etenemisestä. Muoviteollisuuden tuottaja ei voinut enää antaa vain arvioita tuotannosta, vaan oli otettava käyttöön tuotannonohjausjärjestelmä. Tämä järjestelmä tarjoaa tehokasta tiedonkulkua tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa unohtamatta tuotteiden tilaajia eli asiakkaita.

Muoviteollisuuden moderni toiminnanohjausjärjestelmä on verkostoitunut

Ensimmäiset toiminnanohjausjärjestelmät muoviteollisuudessa olivat yksittäisiä järjestelmiä tehtaassa, joita käytettiin muutamien päätteiden kautta. Tietoverkkojen kehityksen myötä tehokkaat toiminnanohjausjärjestelmät eivät voineet enää olla irrallisia saarekkeita, joita vain tuotantolaitoksella käytetään sisäisesti. Moderni toiminnanohjausjärjestelmä on osa muovituotannon elinkaarta alusta loppuun ja tievirtojen tulee kulkea niin järjestelmän sisällä kuin järjestelmän ja Internetin verkottuneen maailman välillä suojatusti.

Muovituotteiden valmistajan täytyy pystyä jakamaan tietoa tuotannosta internetin kautta hallitusti niin alihankkijoilleen kuin asiakkaille. Perinteinen tuotannonohjaus ei tällaista tue, mutta verkkokäyttöön alun perin suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä pystyy toimimaan myös Internetin kautta. Asiakkaiden pitää pystyä tekemään tilauksia suoraan verkossa ja seurata tilauksen etenemistä tuotantoon ja toimitusta asiakkaalle. Tuotantolaitoksen tulee puolestaan pystyä toimimaan yhteistyössä raaka-ainetoimittajien kanssa niin, että toimittajat näkevät raaka-ainetarpeet suoraan verkosta ja voivat toimittaa tarvittavaa raaka-ainetta ajoissa tuotantolaitokselle ilman viivytyksiä. Tämä takaa tuotannon katkeamattoman toiminnan. Kaiken ytimenä toimii internet-verkkoon liitetty toiminnanohjausjärjestelmä.

Internet-verkkoon kytketty älykäs toiminnanohjaus toimii modernin liiketoiminnan ytimenä niin perinteisillä tuotantolaitoksilla kuin missä tahansa muussakin liiketoiminnassa. Muoviosien tuottaminen vaatii fyysisen tuotantolaitoksen, mutta monet toiminnanohjausjärjestelmää käyttävät yritykset ovat kokonaan Internet-verkossa toimivia. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkokasinot kuten bonus kokemuksia igame yritys, joka toimii vain Internetissä. Igame kasinoyrityksen toimintaa ohjataan kuitenkin samaan tapaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla kuin muoviosien tuotantolaitosta. Lopputuote on erilainen, mutta toiminta tulee olla laadukasta ja liiketoiminnan tulee olla toiminnanohjausjärjestelmän tukemaa ja ohjaamaa.

Tuotantotiedon hallinta päivittäisessä toiminnassa

Moderni muovituotteiden tuotantolaitos tuottaa päivittäin enemmän informaatiota kuin voisimme kuvitellakaan. Tuotannon tilaus- varasto- ja laskutus- sekä kirjanpitotoiminnot ovat ydintoimintoja tuotannonohjausjärjestelmässä, mutta tietovirtaan kuuluvat myös sähköpostit, dokumentit, videot ja muut sähköiset tietomateriaalit. Nämä voivat sisältää tärkeitä tietoja tuotannon toiminnan kannalta, kuten esimerkiksi asiakkaan erikoistoiveita ja lakisääteisiä tuotekuvauksia ja työturvallisuusohjeita. Kaikki nämä tiedot pystytään modernissa toiminnanohjausjärjestelmässä jäsentämään loogisesti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Päivittäin tarvittava olennainen tieto on tällöin helposti löydettävissä silloin kun sitä tarvitaan.

Tiedon integrointi muovitehtaan kaikkeen toimintaan alkaen työtilauksista ostotilauksiin ja kehitysprojekteihin on osa tehokasta tuotantoa, jota asiakkaat tänä päivänä odottavat. Luotettavien sopimuskumppanien kanssa voidaan tätä tietoa jakaa verkon yli ja tietoihin pääsee käsiksi niin perinteisellä tietokoneella kuin verkon yli tabletilla ja älypuhelimella. Tiedon avoimempi jakaminen ja helppo saatavuus pienentävät tuotantoriskejä, kun mahdolliset tietokatkot jäävät historiaan ja esimerkiksi virheet tilausten kirjauksissa huomataan helpommin.

Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi

Jo ennen verkostoitumista ja tietojärjestelmiä oli kokeneilla työntekijöillä ja työnjohdolla kykyjä ennakoida tulevaa, mutta hyvin rajatusti eikä tieto ollut kaikkien saatavilla helposti. Useimmiten reagointi asioihin tapahtui vasta, kun ongelma oli jo käsillä. Laitteita saattoi rikkoutua ja varaosia ei ollut muistettu tilata. Tuotannossa vaadittavan erikoistyövaiheen osaaja olikin lomalla ja tuotteen valmistusta jouduttiin lykkäämään asiakkaan toiveiden vastaisesti. Tämä ei vastaa sujuvaa toimintaa ja tasaista laatua, joita asiakas odottaa tuotantolaitokselta. Ennakoimalla tällaiset tilanteet pystytään välttämään ja tarjoamaan asiakkaille parempaa palvelua. Toiminnanohjausjärjestelmien avulla tämä on tehty mahdolliseksi. Lähitulevaisuuden ennakointi on modernin toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia. Järjestelmän avulla luetaan dataa monesta eri tietovarastosta ja koostetaan analysoitavia raportteja auttamaan tulevaisuuden ennakointia. Älykäs järjestelmä osaa esimerkiksi tilata määräaikaishuoltoja automaattisesti alihankkijoilta ennen laitteiden rikkoutumisia.